Att rida sig ur sitt beroende och hästens välgörande för människan.

 
Att hästar är själavårdande och får oss att må bra och att se oss själva det vet vi som är hästbitna sedan länge.
 
Än roligare är det när forskningen kan påvisa hästarnas välgörande förmåga för oss människor svart på vitt.
 
 
Att rida sig ur sitt beroende
 
"Missbruk och beroende är stora samhällsproblem. Behandlingar erbjuds men många avbryter dem i förtid, vilket försämrar prognosen. Att hålla patienter engagerade i behandlingen är en utmaning. En studie vid Oslos universitetssjukhus visar att användning av hästar förbättrar resultaten"
 
 
Hästens roller i olika former av människovård
 
"Det finns forskningsresultat som visar på fördelar med hästunderstödd terapi, men vad hästen egentligen gör i olika terapier har det inte forskats närmare om. Därför har denna studie utförts om vilka begrepp man kan använda för att beskriva hästens roll i människovård och behandling."
 
 
Innflytelse fra hesteassistert terapi på avhengighetsbehandlings og dens effekter
 
"Patients claim the horses are helpful and motivating, saying the horses keep me in treatment or "hey teach me more than all the talk in an office or meeting room, many add-and its fun"
 
 
Hästen som terapeut
 
"Resultatet visar att hästen kvalitativt kunde förändra den terapeutiska relationen mellan personal och ungdom. Relationen förändrades till det bättre när hästen var med, jämfört med terapisessioner i de traditionellt institutionella miljöerna"
 
 
Hästarna är fantastiska djur.
 
 
 
 

yllefilt.blogg.se

Det finns en önskan och ett mål, en strävan att tillsammans finna harmoni.

RSS 2.0