En god relation är alltid en god relation

 
Den nakna trenden

"En god relation är en god relation – den syns mest när ni inte tränar utan bara är tillsammans, för att sedan genomsyra allt ni gör i träningen, både varför du gör det och hur du gör det. En god relation är alltid långsiktig och värd så oändligt mycket mer än kortsiktiga resultat, prisrosetter och häftiga konster.   Sluta titta på ”alla andra” – börja se din häst!"

Lina Zacha

 

 

 

 

Undrar du varför du ska handla svenskt och lokalproducerat?

Svenskt lantbruk framstår som en sorglig historia

 

Sverige har levt i välfärd så länge att vi glömt bort vikten av en levande landsbygd och ett produktivt jordbruk. Handlar du svenskt och lokalproducerat i den utsträckning som det är möjligt?

 

  Sverige har en av världens bästa djurskyddslagstiftningar vilket innebär att köttet på din tallrik kommer från en ko eller gris som har haft det bra, som fått gå ute, som fått äta bra foder, som inte är fullproppad med antibiotika, som haft torra ströbäddar, som har fått ha social kontakt med artfränder samt blivit allmänt väl omhändertaget. Dessa djur håller dessutom vårt landskap öppet och vackert samtidigt som det ger jobb på landsbygden.

 

Fantastiskt, eller hur?

  Är det inte också en ganska trevlig syn med dessa betande kor, får och hästar på våra svenska ängar?

 

 
 
Har du sett hur fort naturen tar över och ängar, växer igen, det öppna landskapet försvinner och träd, buskar och sly tar över.
 

Visste du en bonde om dagen lade ner 2015?

 

  Snart finns det inga bönder kvar vilket innebär att all vår matkonsumtion kommer att bestå av importerade råvaror, kött och mjölk som är importerade från länder som saknar vår hårda djurskyddslagstiftning och där djuren får proppas fulla med antibiotika, ett kött som ökar transporterna samt gör Sverige väldigt sårbart om importen av någon anledning skulle upphöra (naturkatastrof, krig etc), vad ska vi då äta?

 

  Prata med din mormor och morfar, morfarsmor, morfarsfar, mormorsmor, mormorssfar, farmorsmor, farmorsfar, farfarsmor, farfarsfar eller någon annan äldre person i din omgivning, vad kan de ge dig för perspektiv gällande vikten av en levande landsbygd och ett produktivt jordbruk i Sverige idag 2017 och för framtiden?

 

Köp svenskt för allas vår skull!

 

Ridning på teori kontra känsla.

 
Hur förklarar man egentligen ridning på känsla? 
Vikten av att få lära sig hur hästens rörelsemönster känns och vikten av att lära sig lyssna på hästens gensvar när vi ber den om något? Vikten av att lära sig "lyssna" på sin häst, vikten av att känna sin häst och att ha en god relation och känselspröt.
 
Resan mot att lära sig kommunicera, lyssna och "tala" med varandra?
Förståelse, ödmjukhet, respekt. 
 
Ridning på teori är "enkelt", att lyssna på ridläraren eller att följa den akademiska utbildningstrappan till exempel.
Men teori är bara en del och hänsyn måste även tas till bland annat biomekanik, individer, tidigare inlärda rörelsemönster och beteenden, erfarenheter, exteriör, den egna människokroppen, hjälpgivning, balansen och sist men inte minst känslan.
 
-Hur känns det?
 
Den finns ingen ridlärare eller utbildningstrappa i världen som kan förklara den känsla som JAG eller DU har och får när vi rider.
 
Ridning på enbart teori är ingenting för mig.
 
Det tog mig lång tid att förstå att den frustration jag kände när jag tränade inte var min, den var hans. Hans frustration över att inte kunna utföra det jag bad om för att kroppen sade stopp. Så mycket han lärt mig om att lyssna när hästen av någon anledning är oförmögen till att göra det jag ber om. 
 
Varför klarar inte hästen att utföra övningen?
 
-Har jag gett hästen de förutsättningar som krävs för att klara det jag ber om?
 
-Sitter jag i balans?
 
-Är min hjälpgivning otydlig? 
 
-Har hästen förstått? 
 
-Är det fysiskt möjligt för hästen? 
 
-Är det psykiskt möjligt för hästen? 
 
-Lyssnar jag på hästen?
 
-Gör vi det här tillsammans?
 
 
Många år red jag på teori men det är idag omöjligt när ridning är så mycket mer!
 
 
 
 
 

yllefilt.blogg.se

Det finns en önskan och ett mål, en strävan att tillsammans finna harmoni.

RSS 2.0